آزمايشگاه هاي آموزشي

آزمایشگاه های آموزشی گروه الکترونیک

نام آزمایشگاه

نام سرپرست

آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2

دکتر شمسی

آزمایشگاه الکترونیک 3

دکتر شمسی

آزمایشگاه FPGA

دکتر حسینی نژاد

 آزمایشگاه سیستم های دیجیتال

دکتر حسینی نژاد

  آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

 دکتر معنوی زاده

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/16
تعداد بازدید:
2177
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.