اعضاء گروه
 

 

 

  اعضاي محترم گروه مهندسي برق-الكترونيك (به ترتيب حروف الفبا)دكتر مهدي احسانيان منفرد
اتاق:  312
تلفن تماس:   84062312
رايانامه:   ehsanian AT eetd.kntu.ac.ir 

صفحه شخصي http://wp.kntu.ac.ir/ehsanian

زمينه هاي پژوهشي

 

·         طراحي مدارهاي آنالوگ مجتمع

·         طراحي مدارهاي مجتكع فركانس راديويي

·         مبدل داده ها، سنتر كننده فركانس

·         مدارهاي بازيابي داده

      .      مدارهاي آنالوگ و ديجيتال، سيستم هاي بي سيم دكتر داود آسماني
اتاق:   405
تلفن تماس:   84062405
رايانامه:   asemani AT eetd.kntu.ac.ir

صفحه شخصي http://wp.kntu.ac.ir/asemani 

 دكتر فرهاد اكبري برومند
اتاق: 406 
تلفن تماس:   84062406

رايانامه:    boroumand AT eetd.kntu.ac.ir

صفحه شخصي http://wp.kntu.ac.ir/boroumand

زمينه هاي پژوهشي

·         نانوالكترونيك و نانوتكنولوژي

·         الكترونيك ارگانيكي

·         الكترونيك حالت جامد

       .     الكترونيك نوري دكتر فرامرز حسين بابايي
اتاق: 411 
تلفن تماس:   84062411
رايانامه:      fhbabaei AT eetd.kntu.ac.ir
صفحه شخصي https://wp.kntu.ac.ir/fhbabaei/ 

زمينه هاي پژوهشي

·         حسگرها

·         شامه مصنوعي،

·         چشايي مصنوعي

·         نيمه هادي هاي پلي كريستال

·         ميكروفلوئيدها

·         فن آوري دماي بالا

·         گرمايش الكتريكي

       .      انرژي  دكتر حسين حسيني نژاد
اتاق:  304
تلفن تماس:   84062304
رايانامه:  hosseini_nezhad AT kntu.ac.ir 
صفحه شخصي  http://wp.kntu.ac.ir/hosseini_nezhad 
 
زمينه هاي پژوهشي

·         پردازش سيگنالهاي عصبي

·         طراحي VISI سيستمهاي پردازش سيگنالهاي ديجيتال

·         طراحي FPGA و  ASIC سيستم هاي ديجيتال

·         طراحي CPU

       .     طراحي مدارهاي سنكرون  دكتر فرشيد رئيسي
اتاق:   319
تلفن تماس:   84062319
رايانامه:   raissi AT kntu.ac.ir

   صفحه شخصيhttps://wp.kntu.ac.ir/raissi/

زمينه هاي پژوهشي

·         الكترونيك حالت جامد

·         نانوالكترونيك

·         ابررسانايي

      .      سنسورها و محركها دكتر يوسف درماني
اتاق: 208 
تلفن تماس:   84062208
رايانامه:   darmani  AT kntu.ac.ir
صفحه شخصي https://wp.kntu.ac.ir/darmani/
   
زمينه هاي پژوهشي

·         شبكه هاي كامپيوتري

·         شبكه هاي بي سيم

·         انتقال صدا روي اينترنت

      .     ميكروپروسسورها و ميكروكنترلرها دكتر سعدان زكايي
اتاق:   424
تلفن تماس:   84062424
رايانامه:    szokaei AT eetd.kntu.ac.ir 
صفحه شخصيhttps://wp.kntu.ac.ir/zokaei/

زمينه هاي پژوهشي

 دكتر امير مسعود سوداگر
اتاق:   412
تلفن تماس:   84062412
رايانامه:  amsodagar AT eetd.kntu.ac.ir 

صفحه شخصي http://wp.kntu.ac.ir/amsodagar

  

زمينه هاي پژوهشي

·         مدارهاي ارتباط عصبي

·         پروتزهاي بينايي

·         پردازش سيگنالهاي عصبي

       .     مدارهاي مجتمع آنالوگ و سيگنال مختلط 

 

دكتر حسين شمسي

اتاق:   308
تلفن تماس:   84062308
رايانامه:   shamsi AT eetd.kntu.ac.ir

صفحه شخصي  http://wp.kntu.ac.ir/shamsi

زمينه هاي پژوهشي

·         مبدلهاي داده

·         مدولاتورهاي دلتا سيگما

·         مدارهاي مجتمع آنالوگ

·         مدارهاي مجتمع فركانس بالا

       .     تقويت كننده هاي مايكرويو 

 

دكتر عليرضا صالحي

اتاق:   425
تلفن تماس:   84062425
رايانامه:    salehi AT eetd.kntu.ac.ir
صفحه شخصي  http://wp.kntu.ac.ir/asalehi

زمينه هاي پژوهشي

·         طراحي و ساخت افزاره هاي نيمه رسانا

·         افزاره هاي سيليكون متخلخل و نيمه هاديگروههاي 3-5

·         هادي هاي شفاف به عنوان افزاره هاي اپتو- الكترونيكي

      .     مواد ارگانيك در  سلول هاي خورشيدي و كاربردهاي سنسور هاي گاز  

 

دكتر ابراهيم نديمي

اتاق:   204
تلفن تماس:   84062204
رايانامه:   nadimi  AT eetd.kntu.ac.ir

صفحه شخصي http://wp.kntu.ac.ir/nadimi/

زمينه هاي پژوهشي

·         مدل سازي در ابعاد اتمي مواد و ادوات الكترونيكي

·         فيزيك حالت جامد و نيمه هادي ها

·         نانوالكترونيك

·         ترابرد كوانتمي

·         ماسفتهاي نانومتري با لايه عايق گيت با ضريب دي الكتريك بالا

·         نانوساختارهاي يك يا دو بعدي مانند نانو لوله هاي كربني و گرافن

      .     حسگرهاي حالت جامد گاز و ملكولهاي زيستي 

 

دكتر نگين معنوي زاده

اتاق:   325
تلفن تماس:   84062325
رايانامه:  manavizadeh  AT eetd.kntu.ac.ir
صفحه شخصي http://wp.kntu.ac.ir/manavizadeh/

زمينه هاي پژوهشي

·         ميكرو و نانو الكترونيك (شبيه سازي و ساخت ادوات نيمه هادي)

·         سلول هاي خورشيدي نانوساختار

·         رشد و سنتز نانوساختارهاي TCO

·         الكترونيك ارگانيكي (سلولهاي خورشيدي ارگانيكي OLED و OFET)

      .      مواد و سطوح خود تميز شونده (كاربرد نانوتكنولوژي در سيستم هاي قدرت)  

 

دكتر حسام زندي

اتاق:   412
تلفن تماس:   84062412
رايانامه:  zandi  AT kntu.ac.ir
صفحه شخصي http://wp.kntu.ac.ir/zandi/

زمينه هاي پژوهشي

·         سيستمها و ادوات بازه فركانسي تراهرتز

·         ادوات الكترونيك كوانتومي و اپتيك كوانتمي

·         محاسبات كوانتومي و اطلاعات كوانتومي

·         ادوات ابررسانا

·         ادوات ميكرو و نانوالكترومكانيكي

       .     ساخت ادوات نيمه هادي 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
11222
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.