آزمايشگاه هاي آموزشي

آزمايشگاه هاي آموزشي گروه الكترونيك

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه الكترونيك 1 و 2

دكتر شمسي

آزمايشگاه الكترونيك 3

دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي پالس و ديجيتال

دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي

 دكتر شمسي

آزمايشگاه FPGA

دكتر حسيني نژاد

 آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال

دكتر حسيني نژاد

  آزمايشگاه فيزيك

 دكتر معنوي زاده

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
527
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.