گروه مهندسي الكترونيك
 

گروه مهندسي الكترونيك يكي از با سابقه ترين گروه هاي آموزشي دانشكده مهندسي برق است. فعاليت هاي تخصصي اين گروه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري در دو گرايش فيزيك و تكنولوژي نيمه هادي ها و مدارها و سيستم هاي الكترونيك صورت مي پذيرد و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را در زمره دانشگاه هاي خوشنام كشور در آموزش و پژوهش در حوزه الكترونيك قرار داده است. از زمينه هاي فعال پژوهشي گروه مهندسي الكترونيك مي توان به:

 

-         فناوري حسگرها،

-         افزاره هاي نيمه هادي،

-         الكترونيك ارگانيك،

-         نانو فناوري و نانوالكترونيك،

-         شبيه سازي نانوساختارها و نانو افزاره ها، و

-         سلول هاي خورشيدي

در گرايش فيزيك و تكنولوژي نيمه هادي ها، و :

-         مدارهاي الكترونيكي فركانس بالا،

-         مدارهاي مجتمع فركانس راديويي (RFIC)،

-         مدارهاي مجتمع آنالوگ، ديجيتال، و سيگنال مختلط،

-         مدارهاي مجتمع پرتراكم (VLSI)،

-         مدارهاي مجتمع قابل پيكربندي،

-         شبكه هاي كامپيوتري، و

-         ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن

در گرايش مدارها و سيستم هاي الكترونيك اشاره كرد.

 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.